jari-salminen

Etäkoulutus

Uuden esihenkilön startti (etä)

Koulutus koostuu suurimmaksi osaksi omatoimisesta opiskelusta, mutta sisältää yhteisen webinaarin. Voit valita itsellesi sopivan ajan useasta eri vaihtoehdosta.

Ilmoittaudu webinaariin

Uusi esihenkilö joutuu monien haasteiden eteen, joihin vahvakaan kokemus työntekijänä ei luo valmiuksia. Toimiminen työnantajan edustajana, mutta samalla innostavana lähijohtajana, on tehtävä, jossa vaaditaan monipuolista osaamista.

Käytännönläheinen koulu­tuksemme antaa monipuolisia, käytännössä koeteltuja neuvoja johtamistyön haasteiden voittamiseksi. Tämä etäkoulu­tus koostuu yhteisestä webinaarista sekä itsenäisesti suoritettavasta osiosta.

Kenelle

Koulutus on tarkoi­tettu uusille esihenkilöille toimia­lasta ja organisaation koosta riip­pu­matta.

Verkkokoulutuksen edut

 • Osallistujat voivat (webinaaria lukuun ottamatta) suorittaa koulutusjaksot silloin kun heille parhaiten sopii
 • Howspace -oppimisalustan avulla pystymme varmistamaan koulutuksen vuorovaikutteisuuden ja mahdollistamaan osallistujien välistä keskustelua, jonka monet osallistujamme pitävät erittäin tärkeänä osana hyvää koulutusta. 
 • Etäkoulutus ei vaadi matkustamista, jolloin yritys säästää koulutuksen matka- ja majoituskulut.
 • Laaja koulutussisältö voidaan tuottaa tehokkaasti siten, että oppimiseen kuluu mahdollisimman vähän työaikaa. Suurin osa sisällöstä voidaan oppia silloin kun muut työt antavat oppimiselle tilaa.

Kurssiohjelma

1. Webinaari (3 h)
 • Esihenkilön rooli orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
 • Esihenkilön tehtävät, vastuut ja johtamisoikeus
 • Johta­mis­voiman käsite ja sen vahvis­ta­misen keinot
 • Haastavien tilanteiden käsittely
 • Muutoshankkeiden toteutuksen johtaminen
2. Itsenäinen opiskelu (yhteensä noin 2 h)
 • Videot, jotka syventävät webinaarin teemoja
 • Harjoitustehtäviä henkilökohtaiseen pohdintaan
 • Harjoitustehtäviä tiimin kanssa kokeiltavaksi
3. Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle (2017)
 • Kirja toimitetaan postitse
Koulutuksen itsenäiseen opiskeluun hyödynnetään Howspace-oppimisalustaa. Oppimisalusta on käytössäsi kuukauden ajan. Se avataan viikkoa ennen webinaaria.

Hinta

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää Uuden esimiehen kirjan -kirjan.

Ilmoittautuminen

16.3.2023 klo 09.00-12.00
17.5.2023 klo 09.00-12.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta

Kirjat

uuden-esimiehen-kirja

Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Uusi esihenkilö - uskallatko johtaa?
Miksi esihenkilöitä kannattaa kouluttaa - ja kuinka tunnistaa laadukas esihenkilövalmennus?