Annina

Lähikoulutus

Näin johdat hybridityötä (1pv)

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta yrityskohtaisesti. Kysy lisää kouluttajalta!

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutuksessa käsittelemme, miten hyvän johtamisen perusteita sovelletaan hybridityöhön eli tilanteeseen, jossa osa työntekijöistä on läsnä työpaikalla ja osa työskentelee osittain tai kokonaan etänä. Saat vastauksia tyypillisimpiin etä- ja hybridijohtamisen haasteisiin sekä tukea omaan johtamistyöhön. Osaat koulutuksen jälkeen huomioida työntekijöiden erilaisia tarpeita ja motivaatiotekijöitä johtamisessasi. Osaat myös kommunikoida tehokkaammin ja toimia hybridityön haastavissa tilanteissa proaktiivisesti ja systemaattisesti.

Hyödyt osallistujille

 • Opit johtamaan hybridityötä sujuvammin
 • Opit huomioimaan työntekijöiden erilaiset tarpeet ja motivaatiotekijät ja soveltaa omaa johtamistapaasi niiden mukaan
 • Kehität hybridijohtamisessa tarvittavia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
 • Opit rakentamaan työtä tukevia prosesseja ja pelisääntöjä hybridityöhön
 • Opit reagoimaan haastaviin tilanteisiin ajoissa ja toimimaan proaktiivisesti
 • Saat varmuutta toimia erilaisissa arjen johtamistilanteissa niin lähi- kuin etätyössä
 • Opit määrittämään mitä hybridityö tarkoittaa juuri teillä ja miten voit kehittää siitä toimivan työskentelymallin

Kenelle

Koulutus on suun­nattu kaikille esihenkilöille ja tiiminvetäjille.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen
09:00
Mitä hybridijohtaminen on?
 • Sopiiko hybridimalli meille?
 • Mitä hybridityössä kannattaa erityisesti huomioida johtamisen näkökulmasta?
10:15
Tauko
10:30
Miten hoidan johtamisvastuuni myös hybridityössä?
 • Miten viestin tehokkaasti?
 • Miten huomioin työntekijöiden yksilölliset tarpeet?
12:00
Lounas
13:00
Hybridityöskentely käytännössä
 • Kuinka usein ja miten kommunikoin työntekijöiden kanssa?
 • Miten seuraan ja arvioin työn tehokkuutta?
 • Miten annan palautetta ja ohjaan työtä?
 • Miten pidän hybridipalavereja?
14:15
Tauko
14:30
Toimivan hybridimallin kuvaaminen
 • Yhteisten pelisääntöjen rakentaminen
 • Hybridityön jatkuva kehittäminen
 • Case-työskentelyä
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
Annina

Kouluttaja

Annina Eklund

040 125 29 91
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Erityisosaamisalueet

 • Osaamisen kehittäminen
 • Perehdytys
 • Tiimityö
 • Motivaatio

Artikkeleita aiheesta

Myös etäperehdytys onnistuu, kun perusasiat ovat kunnossa
Millainen on motivoiva etäpalaveri?