Lähikoulutus

Onnistu hybridityön johtamisessa! (1pv)

Tämä koulutus on tauolla. Katso etäkoulutus aiheesta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hybridityö on muuttanut työelämää merkittävästi, mikä asettaa uusia haasteita myös johtamistyölle. Toimivan hybridityön suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä paras toimintamalli rakentuu organisaation omista lähtökohdista. Tavoitteeksi kannattaa asettaa lähi- ja etätyön yhdistämisen siten, että kummankin työskentelytavan parhaat puolet saadaan hyödynnettyä. Käytännönläheinen koulutuksemme käsittelee hybridityötä niin lähijohtamisen, työlainsäädännön, tiimin vuorovaikutuksen, kuin työntekijän arjen ja motivaationkin näkökulmista. Nostamme esiin monia asioita, joita hybridityön johtaminen edellyttää. Koulutus tarjoaa runsaasti näkökulmia siihen, millä tavoin omaan organisaatioon sopivaa hybridimallia voi kehittää.

Hyödyt osallistujille

 • Osaat suunnitella työnjärjestelyt toimivaksi kokonaisuudeksi ja hyödyntää yhteisen ajankäytön entistä tehokkaammin
 • Tunnet tärkeimmät etätyön johtamista koskevat työlainsäädännön määräykset
 • Saat vinkkejä etä- ja lähityön tehokkaaseen yhdistämiseen ja uusia ideoita toimivan vuorovaikutuksen järjestämiseksi hybriditiimissä
 • Tunnistat etätyöhön liittyviä haasteita, jotka on otettava huomioon hybridityön johtamisessa.

Kenelle

Koulutus on suun­niteltu esimie­hille sekä henkilöstön kehittämisestä vastaa­ville ammattilaisille, organisaation koosta tai toimialasta riippumatta.

Kurssiohjelma

08:30
Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen
08:55
Etäosallistujien sisäänkirjautuminen
09:00
Hybridityön mahdollisuudet ja haasteet
 • Keskustelu: Kokemuksia hybridityöstä
10:15
Etä- ja lähityön yhdistäminen
10:15
Tauko
10:30
Mitä työlainsäädäntö sanoo etätyöstä ja hybridityöstä?
 • Työnantajan vastuut ja velvollisuudet hybridityössä
 • Työntekijän vastuut ja velvollisuudet hybridityössä
 • Onko kaikilla oikeus hybridityöhön?
 • Miten johtaa etä- ja hybridityötä?
 • Voinko edellyttää työntekijää palaamaan lähityöhön?
12:00
Lounas
13:00
Etätyöstä sopiminen
 • Mistä asioista kannattaa sopia etukäteen?
 • Tavoitteet, seuranta ja puuttuminen
 • Työskentelyolosuhteet
 • Työturvallisuuden johtaminen etätyössä
 • Ongelmatilanteisiin puuttuminen
 • Harjoitus: Etätyösopimuksen laatiminen
14:30
Tauko
14:30
Hybridityö tiimitoiminnan näkökulmasta
 • Etätiimien erityishaasteet tiimityön kannalta
 • Yhteinen tavoite
 • Tehokkaammat kokoukset
 • Toimivan vuorovaikutuksen järjestäminen hybridityössä?
 • Motivaation ja työkyvyn tukeminen hybridityössä
15:30
Yhteenveto ja loppukeskustelu
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 890 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Hybridijohtaminen -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tiimityö
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta

Kirjat

Hybridijohtaminen

Hybridijohtaminen

Lue lisää
Laura-Maria Poikela

Kouluttaja

Laura-Maria Poikela

050 440 9162
Laura-Maria Poikela on mm. työ- ja palvelussuhdeasioihin erikoistunut asianajaja. Laura-Marialla on kokemusta erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, rahoitusalalla ja palvelualalla toimivien työnantajien avustamisesta ja työsuhdeasioihin liittyvästä päivittäisestä neuvonnasta. Lisäksi Laura-Marialla on erityisosaamista vuokratyöhön liittyvistä erityiskysymyksistä sekä työelämään liittyvistä rikosasioista, kuten esimerkiksi työturvallisuusrikokset ja liikesalaisuusrikokset.

Erityisosaamisalueet

 • Työ- ja palvelusuhteisiin liittyvät asiat
 • Riitojen ratkaisu
 • Työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen
 • Yhteistoimintamenettelyt

Artikkeleita aiheesta

Millainen hybridityö sopii teille?
Kuinka hybridijohtaminen onnistuu? Tutkimus löysi 4 asiaa, joihin on välttämätöntä kiinnittää huomiota