jari-salminen

Lähikoulutus

Muutosjohtaminen – Miten sitoutan henkilöstön mukaan muutokseen? (2pv)

Avoin koulutus on tällä hetkellä tauolla, mutta järjestämme aiheesta koulutusta yrityskohtaisesti. Kysy lisää kouluttajalta!

Ilmoittaudu koulutukseen

Erilaisten muutoshankkeiden suunnittelu ja johtaminen ovat keskeinen osa jokaisen johtajan, esimiehen, ja monen asiantuntijankin työtä.

Muutoksen johtaminen on haastavaa, eikä organisaation muutoskykyä kannata vaarantaa heikkolaatuisella muutosjohtamisella. Muutosmatka on kyettävä toteuttamaan siten, että se haittaa mahdollisimman vähän organisaation päivittäistä toimintaa, asiakaspalvelua ja tuotantoa. Muutoshankkeen teknisten yksityiskohtien suunnittelun ohella onkin kriittisen tärkeää ymmärtää myös sitä, miten muutoshankkeet vaikuttavat henkilöstön päivittäiseen toimintaan ja palvelukykyyn. Työntekijät ovat lopen kyllästyneitä huonosti johdettuihin muutoshankkeisiin, jotka sotkevat päivittäistä työntekoa, eivätkä hevin innostu uusista hankkeista, jos he kokevat, että niiden onnistumisen edellytykset eivät ole kunnossa.

Tervetuloa kehittämään omia muutoksen johtamisen taitojasi ja luomaan lisää kilpailukykyä sekä itsellesi että organisaatiollesi.

Hyödyt osallistujille

 • Osaat hahmottaa muutoshankkeiden yleiset onnistumisen edellytykset laaja-alaisesti ja vahvistat täten omaa johtamisvoimaasi muutoksen johtajana
 • Opit suunnittelemaan muutoshankkeesi sekä teknisinä muutosprojekteina että henkilöstön psykologisena muutosmatkana
 • Tiedostat erilaisiin muutosmalleihin liittyvät rajoitteet ja opit luomaan omaan muutostilanteeseesi parhaiten soveltuvan tavan johtaa muutosta
 • Löydät uusia keinoja oman oman henkilöstösi sitoutumisen ja muutosenergian vahvistamiseen
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi muutosjohtajana ja opit johtamaan vaativia muutoshankkeita entistä taitavammin

Kenelle

Valmennuksemme on suunniteltu kaikille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutoshankkeiden johtaminen.

Koulutus sisältää

 • Avausvideo (45 min), joka käsittelee taitavan muutosjohtamisen merkitystä organisaation kilpailukyvyn kannalta ja muutoshankkeiden tärkeimpiä haasteita
 • Kaksipäiväinen lähikoulutus, jossa käydään vaihe vaiheelta läpi onnistuneen muutosmatkan vaiheet, haasteet ja onnistumisen edellytykset muutoksen johtajan näkökulmasta.
 • 2. video (45 min), joka auttaa viemään valmennuksessa opittuja asioita käytäntöön

Kurssiohjelma

Lähikoulutuspäivä 1. - Muutoshankkeen suunnittelu

08:30
Ilmoittautuminen ja aamiainen
09:00
Tilai­suuden avaus
09:15
Muutosjohtajan tehtävät, vastuut ja rooli muutoshankkeissa
10:15
Tauko
10:30
Lähtötilanteen kartoitus ja muutoshankkeen tavoitteiden kiteytys
12:00
Lounas
13:00
Muutosmatkan suunnittelu, projektointi ja aikataulutus
14:15
Kahvi
14:30
Muutoshankkeen taloudellinen arviointi ja riskien hallinta
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Lähikoulutuspäivä 2. - Muutoshankkeen toteutus

08:30
Aamiainen
09:00
Muutoshankkeen toteutuksen johtaminen
10:30
Tauko
10:45
Henkilöstön sitouttaminen muutokseen ja muutosenergian vahvistaminen
12:00
Lounas
13:00
Vaikuttava muutosviestintä
14:15
Kahvi
14:30
Onnistumisen arviointi ja saavutettujen tulosten ankkuroiminen
15:30
Päivä päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 1490 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, kevyen aamiaisen, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Erityisosaamisalueet

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Artikkeleita aiheesta

Muutosjohtaminen kuuluu esimiehen arkeen
Opi kasvattamaan resilienssiäsi