jari-salminen

Etäkoulutus

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (Etä)

Koulutuksessa opit keinoja, joiden avulla voit puuttua työntekijän alisuoriutumiseen tehokkaasti. Saatavilla myös lähikoulutuksena. Katso lähikoulutuksen päivämäärät.

Ilmoittaudu webinaariin

Eikö työntekijäsi hoida hommiaan? Vai onko hän ehkä yhteistyöhaluton? Kärsiikö koko työyhteisö yhden tyypin toilailusta? Etkö oikein tiedä miten puuttua asiaan, mutta jotain olisi tehtävä?

Nyt on aika ottaa härkää sarvista! Tässä valmen­nuk­ses­sa opit ottamaan työntekijän alisuoriutumisen puheeksi rakentavasti ja tehokkaasti. Valmennus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jonka avulla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia voidaan ratkaista raken­ta­vasti. Opit ymmärtämään alisuoriutumista työnjohto-oikeuden ja juridiikan näkökulmasta, mutta saat myös keinoja sitouttaa työntekijää ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä. Tämä valmennus antaa sinulle työkaluja ja rohkeutta tarttua ongelmiin. 

Ei pelkkää puuduttavaa kuuntelua! Tässä etänä toteutetussa koulutuksessa pääset osallistumaan keskusteluun ja vaihtamaan arvokkaita kokemuksia muiden samanlaisten haasteiden kanssa painivien kanssa. Etäkoulutus toteutetaan Zoom-palvelulla. Lähetämme osallistumisohjeet sähköpostiisi ennen koulutusta.

Hyödyt osallistujille

  • Opit tuntemaan esihenkilön johta­mi­soi­keuden perusteet ja juri­diset keinot heikkoon työsuo­ri­tukseen puut­tu­miseen
  • Opit analy­soimaan alisuo­riu­tu­misen syitä ja ilme­ne­mis­muotoja
  • Opit haas­tamaan työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta työtu­lok­sestaan
  • Saat rohkeutta puuttua ja opit antamaan vaikut­tavaa palau­tetta
  • Saat tukea alisuo­riu­tu­miseen puut­tu­miseen ja opit kään­tämään alisuo­riu­tu­miset onnis­tu­mi­siksi

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille esihenkilöille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

Kurssiohjelma

09:00
Avaus
09:15
Alisuoriutuminen ja sen ilmenemismuodot
09:45
Eri osapuolten vastuut ja roolit alisuoriutumistilanteissa
10:15
Tauko
10:30
Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen
11:30
Alisuoriutumisen syiden selvittäminen
12:00
Lounastauko
13:00
Puheeksi ottaminen ja assertatiivinen toimintatapa
14:15
Tauko
14:30
Haasteiden kääntäminen onnistumisiksi
15:30
Yhteenveto
16:00
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790€/​​hlö + alv 24%, joka sisältää Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot – e-kirjan. Pyydä tarjous yrityksellesi räätälöidystä koulutuksesta tästä.

Ryhmäalennukset:

711€/hlö + alv 24%, kun samasta organisaatiosta on 3 osallistujaa
632€/hlö + alv 24%, kun samasta organisaatiosta on 4 tai useampia osallistujia.

Ilmoittautuminen

8.10.2024 klo 09.00-16.00
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari haluaa välittää valmennustyössään muillekin. Jari valmentaa muutoksen johtamisen ohella laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.

Erityisosaamisalueet

  • Johta­minen ja esimiestyö
  • Johta­mis­vies­tintä
  • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kirjat

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Jämäkkä johtaminen hyödyttää koko tiimiä – Uskallatko antaa riittävästi varoituksia?
Esimiehen vuorovaikutustaidot vaikuttavat tuottavuuteen – kuinka hallitset perusasiat?
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.