jari-salminen

Etäkoulutus

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (Etä)

Koulutuksessa opit keinoja, joiden avulla voit puuttua työntekijän alisuoriutumiseen tehokkaasti. Saatavilla myös lähikoulutuksena. Katso lähikoulutuksen päivämäärät.

Ilmoittaudu webinaariin

Valmen­nuk­ses­sa käymme läpi keinoja, joiden avulla esihenkilö voi tehok­kaasti puuttua työn­te­kijän alisuo­riu­tu­miseen. Valmennus perustuu varhaisen puut­tu­misen malliin, jolla työsuo­ri­tuk­sissa ilme­neviä ongelmia voidaan ratkaista raken­ta­vasti. Käsit­te­lemme alisuo­riu­tu­mista työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta keskustelemme myös eri tavoista, joilla työn­tekijä sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä.

Etäkoulutus toteutetaan Zoom-palvelulla. Lähetämme osallistumisohjeet sähköpostiisi ennen koulutusta.

Hyödyt osallistujille

  • Opit tuntemaan esihenkilön johta­mi­soi­keuden perusteet ja juri­diset keinot heikkoon työsuo­ri­tukseen puut­tu­miseen
  • Opit analy­soimaan alisuo­riu­tu­misen syitä ja ilme­ne­mis­muotoja
  • Opit haas­tamaan työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta työtu­lok­sestaan
  • Saat rohkeutta puuttua ja opit antamaan vaikut­tavaa palau­tetta
  • Saat tukea alisuo­riu­tu­miseen puut­tu­miseen ja opit kään­tämään alisuo­riu­tu­miset onnis­tu­mi­siksi

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille esihenkilöille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

Kurssiohjelma

09:00
Avaus
09:15
Alisuoriutuminen ja sen ilmenemismuodot
09:45
Eri osapuolten vastuut ja roolit alisuoriutumistilanteissa
10:15
Tauko
10:30
Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen
11:30
Alisuoriutumisen syiden selvittäminen
12:00
Lounastauko
13:00
Puheeksi ottaminen ja assertatiivinen toimintatapa
14:15
Tauko
14:30
Haasteiden kääntäminen onnistumisiksi
15:30
Yhteenveto
16:00
Tilaisuus päättyy

Hinta

Tilai­suuden hinta on 790€/​​hlö + alv 24%, joka sisältää Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot – e-kirjan. Voit pyytää tarjousta organisaatiollesi räätälöidystä koulutuksesta kouluttajalta tai osoitteesta info@brik.fi.

Ryhmäalennukset:

711€/hlö + alv 24%, kun samasta organisaatiosta on 3 osallistujaa
632€/hlö + alv 24%, kun samasta organisaatiosta on 4 tai useampia osallistujia.

Ilmoittautuminen

14.3.2024 klo 09.00-16.00
21.5.2024 klo 09.00-16.00
Mikko-brik
Onko yrityksessäsi useita koulutuksesta kiinnostuneita ? Kysy ryhmäalennusta tai pyydä tarjousta räätälöitynä organisaatiollesi.
jari-salminen

Kouluttaja

Jari Salminen

040 416 01 04
KTT Jari Salminen tarjoaa vankkaan osaamiseen perustuvaa käytännönläheistä valmennusta monilta johtamisen osa-alueilta. Yli 20-vuotisen valmentajauransa aikana Jari on kouluttanut yli 10 000 johtajaa ja esihenkilöä. Näissä valmennuksissa on käyty lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita, joiden antia Jari yrittää valmennustyössään välittää muillekin. Muutoksen johtamisen ohella Jari valmentaa laaja-alaisesti johtamistyöhön liittyviä aiheita, kuten esihenkilötyö ja tiimitoiminta, yritystalous sekä asiantuntijapalveluiden myynti.

Erityisosaamisalueet

  • Johta­minen ja esimiestyö
  • Johta­mis­vies­tintä
  • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Kirjat

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Lue lisää

Artikkeleita aiheesta

Jämäkkä johtaminen hyödyttää koko tiimiä – Uskallatko antaa riittävästi varoituksia?
Esimiehen vuorovaikutustaidot vaikuttavat tuottavuuteen – kuinka hallitset perusasiat?