NORMET OY

Esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennuksella apua vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen

Normet

Brik toteutti Normetille esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennusohjelman, joka tuki tehokkaasti uuden päivittäisen johtamisen tueksi otetun järjestelmän käyttöönottoa.

Kansainvälisesti toimivalla teknologiayhtiö Normetilla on käynnissä useita isoja muutoksia. Niiden myötä rooleja ja tehtävänkuvia on selkeytetty ja käyttöön on otettu uusi Field Service Management -järjestelmä tukemaan päivittäistä johtamista. Käynnissä on myös siirtymä lean-ajattelun mukaiseen tiimimalliin.

Muutosten tueksi Brik järjesti koulutusta Normetin Iisalmessa toimivalla tuotantolaitoksella työskenteleville esihenkilöille, tiiminvetäjille ja varatiiminvetäjille. Koulutuskokonaisuus toteutettiin vuoden 2022 aikana ja siihen kuului useita lähikoulutuspäiviä. Osallistujia oli yhteensä noin 50.

”Monella esihenkilöllä ei ollut selkeää käsitystä siitä, mitä heiltä vaaditaan, millaisiin asioihin pitää puuttua ja millaisia vastuita esihenkilötyöhön kuuluu. Myös tiiminvetäjät tarvitsivat hyvin samanlaista koulutusta, joten yhdistimme nämä”, kertoo Normetin Vice President, Global Production Juha Jäppinen.

Koulutuksen tarve nousi esiin myös vuoden 2021 lopulla toteutetussa henkilöstökyselyssä. Siinä kehityskohdiksi nousivat erityisesti vuorovaikutus ja palautteen antaminen – se, ettei työnjohdolla ollut riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia olla siellä, missä konkreettinen työ tehtiin.

Valmennus toteutettiin yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa, joka tuki projektia taloudellisesti.

Jäppinen kertoo valmennuksen tukeneen FSM-järjestelmän käyttöönottoa.

”Käyttöönotto meni erittäin kivuttomasti. Uskon, että ilman koulutusta se olisi ollut paljon haastavampaa”, hän sanoo. ”Uskon, että esihenkilöillä on paremmat avaimet hoitaa tehtäviään kuin ennen valmennuksen alkamista.”

FSM-Järjestelmällä on tarkoitus helpottaa tiedonkulkua työntekijöiltä esihenkilöille ja toisinpäin. Järjestelmä toimii ikään kuin selkärankana, jonka avulla on helppo varmistaa, että kaikki tarpeelliset asiat tulee käytyä läpi. Pidemmän tähtäimen tavoite on siirtää tiiminvetäjille lisää vastuuta niin, että esihenkilöille jää enemmän aikaa keskittyä tuotekehitykseen. Samalla tieto kuitenkin kulkee tehokkaasti tuotannon, tuotekehityksen ja tukitoimintojen välillä.

Valmennukselle täsmälliset tavoitteet

Normet valitsi esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennuksen toteuttajaksi Brikin kokemuksen ja käytännönläheisyyden perusteella.

”Kollegani suositteli Brikiä. Keskustelujen myötä kokemus toimialastamme ja käytännönläheinen ote vakuuttivat meidät”, kertoo Head of HR Kirsi Komulainen.

”Brik tuntui juuri sopivalta meidän tarpeisiimme, ja valmennus menikin todella hyvin”, Komulainen sanoo.

Ennen valmennusta Normet asetti sille selkeät tavoitteet. Tavoitteiden taustalla olivat aiemmat henkilöstökyselyt sekä omat havainnot. Suurimpia tavoitteita olivat vuorovaikutuksen ja palautteen antamisen parantaminen, mutta kehitystä kaivattiin myös:

 • Työnjohtajan roolin, tehtävien ja vastuiden selkeyttämiseen
 • Henkilöstön ja esihenkilöiden työkyvyn vahvistamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen
 • Jämäkän ratkaisukeskeisen johtamisotteen vahvistamiseen ja haastavien johtamistilanteiden ratkaisemiseen
 • Uuden varhaisen välittämisen mallin käyttöönoton tukemiseen
 • Laadukkaan perehdyttämisen tukemiseen
 • Tiimiorganisaatioon siirtymisen tukemiseen ja uusien tiiminvetäjien valmentamiseen
 • Esihenkilöiden ja tiiminvetäjien ihmisten johtamisen taitojen vahvistamiseen, erityisesti vuorovaikutustaitoihin ja palautteen antamiseen
 • Henkilöstön ja esihenkilöiden työkyvyn vahvistamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen
 • Jämäkän ratkaisukeskeisen johtamisotteen vahvistamiseen ja haastavien johtamistilanteiden ratkaisemiseen
 • Uuden varhaisen välittämisen mallin käyttöönoton tukemiseen
 • Laadukkaan perehdyttämisen tukemiseen
 • Tiimiorganisaatioon siirtymisen tukemiseen ja uusien tiiminvetäjien valmentamiseen
 • Esihenkilöiden ja tiiminvetäjien ihmisten johtamisen taitojen vahvistamiseen, erityisesti vuorovaikutustaitoihin ja palautteen antamiseen

Valmennukselle asetetut odotukset täyttyivät hyvin.

”Saimme mitä haimme ja vähän enemmänkin”, Jäppinen sanoo.

Myös osallistujien palaute on ollut hyvää. Komulainen kertoo, että valmennuskokonaisuuden jälkeen ihmiset ovat olleet työhönsä motivoituneita.

”Valmennuksen osallistava ote oli hyvä. Ilmapiiri oli sellainen, että jokainen uskalsi tuoda omat mielipiteensä esiin isossakin ryhmässä”, hän sanoo.

”Myös päivittäisjohtamisjärjestelmä linkitettiin hyvin mukaan valmennukseen. Valmennusta myös muokattiin tarpeen mukaan.”

Myös Normetin sisäiset ohjeet linkitettiin valmennukseen tehokkaasti päivittämällä niitä valmennuksen tahdissa.

”Valmentajat nostivat esiin asioita, jotka olivat jääneet meillä kiireessä huomiotta. Valmennus laittoi tehokkaasti asioita eteenpäin”, Komulainen sanoo.

Normetin kehitystyö jatkuu seuraavaksi leanin parissa. Esihenkilöiden ja tiiminvetäjien työn kehittämistarpeita on tarkoitus arvioida vuodenvaihteen jälkeen 360-kyselyllä, jonka Brik toteuttaa. Tulevia koulutuksia suunnitellaan sen pohjalta.

Tutustu asiakaskeisseihin

Hoas

Erilaisia valmennuskokonaisuuksia vuosien saatossa

Brik on pitänyt Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasille vuosien saatossa useita erilaisia koulutuksia eri aiheista. Valmennusta on järjestetty esimerkiksi tiiminvetäjille, projektityön sujuvoittamiseksi henkilöstölle sekä palautteen antamisen tueksi esimiehille.

Lue lisää
Tukes

Johtoryhmätyön kehittämistä pitkän valmennusohjelman avulla

Brik auttoi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johtoryhmää kehittämään yhteistyötään ja tehostamaan johtamistaan. Persoonallisuuskartoitusten avulla johtoryhmälle saatiin rakennettua juuri sille sopivat käytänteet.

Lue lisää
EC Electro Center

Monipuolinen valmennus tarjosi tiiminvetäjille ideoita, jotka pääsivät heti käyttöön

Brik räätälöi EC Electro Centerin tuotannon tiiminvetäjille valmennuksen, joka tarjosi kattavan tietopaketin eri osaamisalueista. Koulutukseen lähdettiin, koska tiiminvetäjien tehtävät kaipasivat yhtenäistämistä ja kirkastamista.

Lue lisää
Mela

Räätälöinti linkitti valmennuksen opit suoraan uusien esihenkilöiden työhön

Brikin suosittu Uuden esimiehen tehovalmennus räätälöitiin Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tarpeisiin. Uusien esihenkilöiden lisäksi myös kokeneemmat konkarit saivat koulutuksesta paljon irti.

Lue lisää
Karelia-ammattikorkeakoulu

Valmennusta itseohjautuviksi muuttuville tiimeille

Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti vuonna 2020 muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiomallia. Muutos tapahtuu vähitellen, ja Brik on mukana valmentamassa tiimejä. Muutos alkoi kolmen tiimin pilotoinnilla syksyllä 2020.

Lue lisää
Turun yliopisto

Vuorovaikutteinen ja osallistava valmennusohjelma esihenkilöille

Brik on toteuttanut Turun yliopiston esihenkilövalmennusohjelman vuosina 2019, 2020 ja 2021.

Lue lisää