Turun yliopisto

Vuorovaikutteinen ja osallistava valmennusohjelma esihenkilöille

Turun yliopisto

Brik on toteuttanut Turun yliopiston esihenkilövalmennusohjelman vuosina 2019, 2020 ja 2021.

“Valitsimme Brikin, koska heillä on vahva kokemus monimuotoisen ja myös etätoteutuksena aidosti toimivan valmennuksen järjestämisestä”, kertoo koulutussuunnittelija Kati Kekäläinen Turun yliopistosta.

“Se, että Brikiltä on aina ollut mukana useampia valmentajia, joilla kaikilla on erilainen kokemustausta, on myös ollut tärkeä syy siihen, että olemme tehneet yhteistyötä Brikin kanssa.”

Valmennusohjelmien toteutus on sujunut mutkattomasti.

Valmennusohjelman jaksojen teemat on valittu aina yliopiston strategisia tavoitteita tukeviksi. Valmennuksissa on käsitelty muun muassa esihenkilön oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia, valmentavaa johtamista, työkyvyn johtamista, itsensä johtamista sekä jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Valmennusohjelma on vuorovaikutteinen ja osallistava. Ohjelma sisältää aina sekä yhteisiä valmennustilaisuuksia että jaksojen välillä pienryhmissä tehtäviä välitehtäviä. Lisäksi jokainen osallistuja toteuttaa valmennusohjelman aikana henkilökohtaisen kehittämistehtävän.

”Valmennusohjelmien toteutus on sujunut mutkattomasti ja yhteistyö Brikin valmentajien kanssa on ollut sujuvaa”, Kekäläinen kertoo.

Tutustu asiakaskeisseihin

Hoas

Erilaisia valmennuskokonaisuuksia vuosien saatossa

Brik on pitänyt Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasille vuosien saatossa useita erilaisia koulutuksia eri aiheista. Valmennusta on järjestetty esimerkiksi tiiminvetäjille, projektityön sujuvoittamiseksi henkilöstölle sekä palautteen antamisen tueksi esimiehille.

Lue lisää
NORMET OY

Esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennuksella apua vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen

Brik toteutti Normetille esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennusohjelman, joka tuki tehokkaasti uuden päivittäisen johtamisen tueksi otetun järjestelmän käyttöönottoa.

Lue lisää
Tukes

Johtoryhmätyön kehittämistä pitkän valmennusohjelman avulla

Brik auttoi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johtoryhmää kehittämään yhteistyötään ja tehostamaan johtamistaan. Persoonallisuuskartoitusten avulla johtoryhmälle saatiin rakennettua juuri sille sopivat käytänteet.

Lue lisää
EC Electro Center

Monipuolinen valmennus tarjosi tiiminvetäjille ideoita, jotka pääsivät heti käyttöön

Brik räätälöi EC Electro Centerin tuotannon tiiminvetäjille valmennuksen, joka tarjosi kattavan tietopaketin eri osaamisalueista. Koulutukseen lähdettiin, koska tiiminvetäjien tehtävät kaipasivat yhtenäistämistä ja kirkastamista.

Lue lisää
Mela

Räätälöinti linkitti valmennuksen opit suoraan uusien esihenkilöiden työhön

Brikin suosittu Uuden esimiehen tehovalmennus räätälöitiin Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tarpeisiin. Uusien esihenkilöiden lisäksi myös kokeneemmat konkarit saivat koulutuksesta paljon irti.

Lue lisää
Karelia-ammattikorkeakoulu

Valmennusta itseohjautuviksi muuttuville tiimeille

Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti vuonna 2020 muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiomallia. Muutos tapahtuu vähitellen, ja Brik on mukana valmentamassa tiimejä. Muutos alkoi kolmen tiimin pilotoinnilla syksyllä 2020.

Lue lisää