Mela

Räätälöinti linkitti valmennuksen opit suoraan uusien esihenkilöiden työhön

Valmennus uusille esihenkilöille

Brikin suosittu Uuden esimiehen tehovalmennus räätälöitiin Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tarpeisiin. Uusien esihenkilöiden lisäksi myös kokeneemmat konkarit saivat koulutuksesta paljon irti.

”Haimme monipuolista valmennusta, joka olisi suunnattu uusille esihenkilöille. Halusimme kattavan valmennuksen, jossa käytäisiin läpi esihenkilötyön eri vastuualueet, varsinkin henkilöstöön liittyvät vastuut ja niihin kuuluvat prosessit”, kertoo Melan henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Minna Gardemeister.

Valmennukseksi valikoitui Brikin kaksipäiväinen Uuden esimiehen tehovalmennus, joka räätälöitiin Melan tarpeisiin sopivaksi. Valmennuksen huolellinen suunnittelu yhdessä valmentajien kanssa varmisti onnistumisen.

”Asioista puhuttiin meidän termeillämme, jolloin ne olivat selkeämpiä meidän esihenkilöille. Talomme sisäiset prosessit linkitettiin koulutukseen, ja niitä käytiin yhdessä läpi osana koulutusta. Kokonaisuus onnistui erittäin hyvin”, Gardemeister sanoo.

”Konsulttislangia ei ollut.”

Melan uusien esihenkilöiden lisäksi myös jo pidempään esihenkilötyötä tehneet konkarit saivat valmennuksesta paljon irti.

”Osallistujien palaute oli kautta linjan hyvää, mikä ei ole ihan tavallista.”

Erityistä kiitosta sai valmennuksen moniulotteinen pohja.

”Monipuoliset esimerkit ja tutkimustulokset elävöittivät ja syvensivät valmennusta sekä antoivat uusia näkökulmia. Konsulttislangia ei ollut, vaan asioista puhuttiin ymmärrettävästi”, Gardemeister sanoo.

”Valmentajat olivat hyvin vuorovaikutteisia ja ihmislähtöisiä. Kun on kyse esihenkilötoiminnasta, ihmislähtöisyys on tarpeen, vaikka prosesseja ylläpidetäänkin. Kynnys keskusteluun osallistumiselle tehtiin hyvin matalaksi, jolloin tuoreimmatkin esihenkilöt rohkaistuivat kysymään ja nostamaan asioita keskusteluun.”

Tutustu asiakaskeisseihin

Hoas

Erilaisia valmennuskokonaisuuksia vuosien saatossa

Brik on pitänyt Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasille vuosien saatossa useita erilaisia koulutuksia eri aiheista. Valmennusta on järjestetty esimerkiksi tiiminvetäjille, projektityön sujuvoittamiseksi henkilöstölle sekä palautteen antamisen tueksi esimiehille.

Lue lisää
NORMET OY

Esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennuksella apua vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen

Brik toteutti Normetille esihenkilöiden ja tiiminvetäjien valmennusohjelman, joka tuki tehokkaasti uuden päivittäisen johtamisen tueksi otetun järjestelmän käyttöönottoa.

Lue lisää
Tukes

Johtoryhmätyön kehittämistä pitkän valmennusohjelman avulla

Brik auttoi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johtoryhmää kehittämään yhteistyötään ja tehostamaan johtamistaan. Persoonallisuuskartoitusten avulla johtoryhmälle saatiin rakennettua juuri sille sopivat käytänteet.

Lue lisää
EC Electro Center

Monipuolinen valmennus tarjosi tiiminvetäjille ideoita, jotka pääsivät heti käyttöön

Brik räätälöi EC Electro Centerin tuotannon tiiminvetäjille valmennuksen, joka tarjosi kattavan tietopaketin eri osaamisalueista. Koulutukseen lähdettiin, koska tiiminvetäjien tehtävät kaipasivat yhtenäistämistä ja kirkastamista.

Lue lisää
Karelia-ammattikorkeakoulu

Valmennusta itseohjautuviksi muuttuville tiimeille

Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti vuonna 2020 muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiomallia. Muutos tapahtuu vähitellen, ja Brik on mukana valmentamassa tiimejä. Muutos alkoi kolmen tiimin pilotoinnilla syksyllä 2020.

Lue lisää
Turun yliopisto

Vuorovaikutteinen ja osallistava valmennusohjelma esihenkilöille

Brik on toteuttanut Turun yliopiston esihenkilövalmennusohjelman vuosina 2019, 2020 ja 2021.

Lue lisää