Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
työhyvinvointi

Nuorten työhyvinvointi on heikentynyt – Mitä tehdä toisin?

On taas se aika vuodesta, kun suuri määrä nuoria suuntaa katseensa kesään ja kesätöihin. Kuitenkin samaan aikaan huoli nuorten työhyvinvoinnista on kasvanut.

MTV:n uutisten mukaan tänä vuonna on ollut haettavissa ennätysmäärä kesätyöpaikkoja. Kesätöitä hakevat monen ikäiset nuoret aina teini-ikäisistä parikymppisiin opiskelijoihin. Usein kesätyö on erilaisten työharjoittelujen ohella nuoren työntekijän ensimmäinen kosketus työelämään. Sen vuoksi on ratkaisevaa, miten nuori työntekijä otetaan vastaan ja osaksi työyhteisöä. Jos organisaatio tukeutuu vahvasti nuoreen työvoimaan, on erityisen tärkeää varmistaa, että nuorten kokemus työelämään astumisesta on positiivinen.

Nuorten työhyvinvointi haasteena palvelualoilla

Monen nuoren työura alkaa palvelualoilta. Vuonna 2022 tehdyn Työterveyslaitoksen Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla -kyselytutkimuksen mukaan nuorten työhyvinvointi palvelualoilla on kuitenkin heikentynyt. On huomionarvoista, että tulokseen vaikuttaa korona ja sitä seurannut työvoimapula. On kuitenkin myös tärkeää tunnistaa, että nuorten työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat erilaisia kuin työurallaan vakiintuneempien työntekijöiden kohdalla. 

Kesätyöpaikka porttina työelämään 

Työpaikka, joka toimii nuoren työntekijän porttina työelämään opettaa nuorelle työelämän käytänteitä ja tapoja. Valitettavasti näiden tapojen joukossa nuorelle työntekijälle siirtyy joskus myös epätoivottuja oppeja. Mikäli työpaikan tavat ovat työhyvinvoinnin näkökulmasta vahingollisia, niillä voi olla pitkä varjo nuoren työuran kannalta.  

Edessä voi olla esimerkiksi työssä jaksamisen haasteita. Jos työpaikalla vallitsee jatkuva kiire, eikä taukoja ehditä pitää tai niiden arvoa ei tunnisteta, riskinä on, että nuoret eivät opi työelämään tullessaan tervettä työnteon ja palautumisen suhdetta. Myös tietämättömyys omista oikeuksista ja rohkeuden puute oikeuksien puolustamiseen voi olla työelämän keltanokan haasteena. 

Työhyvinvointi

Kohusta kohti parempaa työhyvinvointia 

Pikaruokaketju Hesburger on hyvä esimerkki työnantajasta, joka tukeutuu vahvasti nuoriin työvoimana. Vuonna 2021 Hesburger joutui kohun keskelle, kun työntekijät kertoivat julkisesti huonoista työoloista. Kohun seurauksena Hesburgerilla käynnistettiin selvitystyö, jonka lopputulemana päädyttiin tekemään muutoksia työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Korjauksia lähdettiin hakemaan muun muassa panostuksilla työn sujuvuuteen, rekrytoimalla uusia työntekijöitä työvoimapulan tasoittamiseksi ja lisäämällä vuorovaikutusta organisaation sisällä sekä panostamalla työntekijöiden koulutukseen. 

Nimenomaan monet palvelualan työpaikat ovat kauttakulkutyöpaikkoja nuorille matkalla kohti omanlaistaan työuraa ja siellä opitut tavat ja arvot jatkavat nuoren mukana seuraaviin töihin. Huonot opit voivat olla painolasti, josta on vaikea päästä eroon. Työuran alussa rakennettu realistinen käsitys työelämän vaatimuksista ja työntekijän oikeudesta hyvinvointiin puolestaan luo perustaa pitkälle hyvinvoivalle työuralle.  

Hesburgerilla herättiin työhyvinvoinnin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseksi ryhdyttiin tekemään töitä. Toimien merkitys Hesburgerille yrityksenä ja heidän työntekijöilleen juuri tässä hetkessä on suuri. Kuitenkin tällaiset tapaukset myös vaikuttavat laajemmin nuorten ajatuksiin siitä, mikä työelämässä on tärkeää, ja kokemukseen siitä, että asioihin voi vaikuttaa. Tämän merkitys tulevaisuuden työelämässä lienee arvokkaampi kuin arvaammekaan.

Parempaa työhyvinvointia nuorille

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen peräänkuuluttaa satsausta nuorten perehdyttämiseen, palautumistaitojen opetteluun, töiden fiksuun organisointiin sekä sosiaalisen tuen tarjoamiseen. Työuran alussa tuen tarve on erityisen suuri, ja siihen tarpeeseen kannattaa vastata. 

Brikin valmentajan Jari Salmisen mukaan perehdytyksen on hyvä kestää yhtä pitkään kuin koeaika. Tämä ei tarkoita jatkuvaa perään katsomista, vaan lisättyä tukea ja seurantaa. Perehdytyksen onnistumista mittaamaan olisikin hyvä asettaa välitavoitteita, joiden toteutuminen varmistetaan.  

Perehdytysjakson aikana voidaan evästää nuori tekemään työnsä hyvin sillä hetkellä ja siinä organisaatiossa. Mutta sen lisäksi huolella ja ajatuksella tehty perehdytys on mahdollisuus rakentaa positiivinen, selkeä ja vahva perusta, jolle nuoren on helppo rakentaa työuraa.

Perehdyttäjä, huomioi erityisesti nämä kolme asiaa nuoren työntekijän perehdytyksessä:

  1. Älä pidä itsestään selvänä työelämän perusasioita, kuten työyhteisötaitoja, taukokulttuuria tai työterveyshuoltoon liittyviä asioita, koska ne voivat olla nuorelle uusi ja tuntematon asia. Varmista, että nuori työntekijä saa riittävästi työhyvinvointia tukevaa työelämän perustietoa. 
  2. Aseta perehdytysprosessiin tavoitteita ja välitavoitteita ja kommunikoi ne selkeästi, jotta nuori tietää mitä häneltä odotetaan ja missä mennään. Tarjoa nuorelle työntekijälle erityistä tukea koko koeajan kestävän perehdytyksen ajan ja pidä keskusteluyhteyttä auki, jotta kynnys kysymysten esittämiseen pysyy matalana.
  3. Valmistele työympäristö ja työn tekemisen välineet, jotta nuori tuntee olonsa tervetulleeksi. Varmista myös, että työyhteisö on valmis ottamaan uuden työntekijän vastaan ja auttamaan sekä tukemaan nuorta työuran ensi askelissa.

Perehdyttäjä, onko sinulla perehdyttäminen hallussa? Opi toteuttamaan onnistunut perehdytys verkkokurssillamme. Jokaisen perehdyttäjän ja perehdytysprosessia suunnittelevan tulisi käydä tämä kurssi! 

Pieta
Pieta Kivelä
Yritysvalmentaja
Erityisesti työhyvinvointiin, vuorovaikutukseen ja viestintään liittyviä aiheita valmentava Pieta Kivelä on koulutukseltaan medianomi ja ratkaisukeskeinen valmentaja (LCAF Certified Coach). Valmentajana Pietan vahvuus on viestiä helppotajuisesti ja innostavasti. Pietan valmennuksissa ei istuta tuppisuina kalvosulkeisissa, vaan myös osallistujat pääsevät keskustelemaan ja osallistumaan erilaisten harjoitusten kautta.
Lue lisää
Uuden työntekijän perehdytys
Kirjat
Tervetuloa meille! – Uuden työntekijän perehdytys
Lue lisää
Aiheesta lisää
Takkuileeko töihinpaluu loman jälkeen?
Töihinpaluu kesäloman jälkeen on monesti enemmän tai vähemmän haastava. Muutosta voi kuitenkin helpottaa pienillä keinoilla sekä omalta että koko tiimin osalta.
Lue artikkeli
muutosvauhti
Muutosjohtaminen kuuluu lähijohtajan arkeen
Lue artikkeli