Vaikuttavuuden arviointi

Kuinka hyvin muutoksen tavoitteet toteutuivat?

Muutos ei ole muutos, jos mikään toiminnassa ei aidosti muutu. Muutoksen seurantapalveluihimme kuuluvat esimerkiksi erilaiset tutkimukset, kyselyt sekä toiminnalliset ja taloudelliset mittarit – muutoksen seuranta riippuu muutoksen laadusta.

Muutoksen vaikuttavuudessa kannattaa huomioida erityisesti kaksi seikkaa:

1. Muutoshankkeen onnistumisen arviointi

Kuinka hyvin tavoiteltu muutos toteutui? Päästiinkö tavoitteisiin? Jäikö jotain saavuttamatta?

2. Saavutetun muutoksen ankkurointi

Kuinka varmistetaan, ettei vanhoihin kaavoihin lipsuta takaisin? Kuinka muutos kiinnitetään organisaatiokulttuuriin niin, että siitä todella tulee osa normaalia toimintaa? Kovalla työllä saavutettua muutosta ei ole järkeä vesittää sillä, ettei muutoksen pysyvyyden varmistamiseen kiinnitetä riittävästi huomiota.

Esimerkiksi Lean-hankkeista 70 prosenttia epäonnistuu, koska muutos ei ankkuroidu osaksi organisaatiota, vaan ihmiset valuvat muutosprosessin päätyttyä takaisin vanhoihin toimintamalleihinsa. Vanhat rutiinit istuvat sitkeässä, joten niitä on helpompi toistaa kuin uusia tapoja.

Muutos ei ole muutos, jos mikään toiminnassa ei aidosti muutu.

Kun sitoutuminen muutokseen on kunnossa, muutostarpeen kartoitus tehty huolella ja suunnitelma tehty organisaation yksilöllisen tilanteen mukaan, kaikki onnistumisen edellytykset ovat kasassa. Muutoksen ankkurointipalvelumme varmistavat, ettei vanhaan enää lipsuta.

jari-salminen
Haluatko kuulla lisää? Varaa valmentajaltamme aika keskustelulle.

Esimiehen vuorovaikutustaidot ennustavat johtamisen onnistumista – osaatko vaikuttaa tunteisiin?

Jos pitäisi valita yksi osaamisalue, jolla varmistaa johtamisen onnistuminen, se olisi esimiehen vuorovaikutustaidot.

Lue lisää

Tutustu referensseihin

Erilaisia valmennuskokonaisuuksia vuosien saatossa

Hoasille Brik on vuosien varrella järjestänyt valmennusta esimerkiksi tiiminvetäjille, projektityön sujuvoittamiseksi henkilöstölle sekä palautteen antamisen tueksi esimiehille.

Tutustu referenssiin

Johtoryhmätyön kehittämistä pitkän valmennusohjelman avulla

Brik auttoi Tukesin johtoryhmää kehittämään yhteistyötään ja tehostamaan johtamistaan. Persoonallisuuskartoitusten avulla johtoryhmälle saatiin rakennettua juuri sille sopivat käytänteet.

Tutustu referenssiin