Vaikuttavuuden varmistaminen

Kuinka hyvin muutoksen tavoitteet toteutuivat?

Muutoksen toteutumista kannattaa seurata ja arvioida. Kuinka hyvin tavoiteltu muutos toteutui? Päästiinkö tavoitteisiin? Jäikö jotain saavuttamatta? Huolellinen seuranta on edellytys muutostaitojen kehittymiselle. Saavutetut muutostulokset on myös ankkuroitava, jotta toiminta ei vähitellen palaisi takaisin vanhoihin uomiin.

Muutoksen vaikuttavuuden arvioinnissa kannattaa huomioida erityisesti kaksi seikkaa:

  1. Muutoshankkeen teknisen projektivaiheen onnistumisen arviointi (installaatiovaihe), jolla arvioidaan sitä, miten muutoshanke on toteutunut suhteessa muutossuunnitelmaan. 
  2. Muutoshankkeen vaikuttavuuden arviointi (implementaatiovaihe), jolla tarkoitetaan teknisten vaiheen tuotosten hyödyntämisen tehokkuutta ja pidemmän aikavälin vaikutusta toiminnan tehokkuuteen. Se, että muutoshanke on onnistunut teknisesti, ei vielä takaa sitä, että teknisen vaiheen tuotoksia hyödynnettäisiin täysimääräisesti. 

Saavutetun muutoksen ankkurointi

Miten varmistetaan, ettei vanhoihin rutiineihin lipsuta takaisin? Kuinka muutos kiinnitetään päivittäiseen toimintaan siten, että siitä todella tulee osa normaalia toimintaa? Kovalla työllä saavutettua muutosta ei kannata vesittää sillä, ettei muutoksen pysyvyyden varmistamiseen kiinnitetä riittävästi huomiota.

Kun sitoutuminen muutokseen on kunnossa, muutostarpeen kartoitus tehty huolella ja suunnitelma tehty organisaation yksilöllisen tilanteen mukaan, ovat onnistumisen edellytykset koossa. Seurannan ja huolellisen arvioinnin seurauksena kehitymme muutoksen toteuttajina ja vältämme samojen virheiden toistamisen seuraavissa hankkeissa.

jari-salminen
Kaipaatko apua muutoshankkeen läpiviemiseksi? Laita meille viestiä niin jutellaan lisää.

Esimiehen vuorovaikutustaidot ennustavat johtamisen onnistumista – osaatko vaikuttaa tunteisiin?

Jos pitäisi valita yksi osaamisalue, jolla varmistaa johtamisen onnistuminen, se olisi esimiehen vuorovaikutustaidot.

Lue lisää

Tutustu referensseihin

Valmennusta itseohjautuviksi muuttuville tiimeille

Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti vuonna 2020 muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiomallia. Muutos tapahtuu vähitellen, ja Brik on mukana valmentamassa tiimejä. Muutos alkoi kolmen tiimin pilotoinnilla syksyllä 2020.

Tutustu referenssiin

Johtoryhmätyön kehittämistä pitkän valmennusohjelman avulla

Brik auttoi Tukesin johtoryhmää kehittämään yhteistyötään ja tehostamaan johtamistaan. Persoonallisuuskartoitusten avulla johtoryhmälle saatiin rakennettua juuri sille sopivat käytänteet.

Tutustu referenssiin