Muutoksen suunnittelu

Millainen on organisaatiotasi parhaiten palveleva muutossuunnitelma?

Heti suunnitteluvaiheessa otamme huomioon niin ihmiset, organisaation prosessit kuin taloudellisenkin ulottuvuuden. Näin muutossuunnitelmasta tulee tasapainoinen ja koko organisaation huomioiva.

Jokainen osaa kyllä tarvittaessa tehdä muutossuunnitelman. Seinä nousee kuitenkin useimmilla vastaan silloin, kun ihmiset pitäisi saada muutokseen mukaan – suurin osa muutoshankkeista epäonnistuu juuri siksi, etteivät ihmiset sitoudu muutokseen. Ihmisen johtamisen ammattilaisina olemme kuitenkin ihmisten innostamisessa parhaimmillamme.

Suunnittelemme yhdessä kanssanne muutokselle sellaisen rakenteen, jolla uskomme muutoksen todella toteutuvan. Suunnitelma rakennetaan aina palvelemaan juuri teidän organisaationne tarvetta ja kulttuuria – emme tyrkytä valmiita muutosmalleja.

Hyvin suunniteltu muutos ei kuormita organisaatiotanne liikaa, vaan mahdollistaa laadukkaan toiminnan ja asiakaspalvelun myös muutosmatkan aikana.

Suunnitelma koostuu pääpiirteissään seuraavista osioista:

  1. Tavoite – Mihin muutoksella pyritään?
  2. Muutoksen tausta – Miksi muutos on tarpeellinen?
  3. Vastuunjako – Kuinka vastuut jaetaan niin, että kaikki tulee tehdyksi?
  4. Muutoksen vaiheet ja aikataulu – Millaisia toimenpiteitä ja työkaluja muutos vaatii?
  5. Muutoksen seurannasta ja vaikuttavuuden todentamisesta sopiminen – Millä keinoin seuraamme sitä, että muutoksen tavoitteet todella toteutuvat?

Muutos vaatii aina organisaation johdolta merkittävää sitoutumista ja oman johtamismallin haastamista: Meillä ei ole mahdollisuutta tehdä muutosta puolestanne. Olemme kuitenkin tukena muutosmatkallanne ja autamme valitsemaan oikeat kulkureitit.

jari-salminen
Haluatko kuulla lisää? Varaa valmentajaltamme aika keskustelulle.

Onko tavoitteiden saavuttaminen hankalaa? Tee itsellesi menestysmalli

Tuntuuko tavoitteiden saavuttaminen mahdottomalta ajatukselta? Menestysmalli selkeyttää sinulle, mihin panostaa ja minkä jättää vähemmälle.

Lue lisää

Tutustu referensseihin

Valmennusta itseohjautuviksi muuttuville tiimeille

Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiomallia. Brik on mukana valmentamassa tiimejä. Muutos alkoi kolmen tiimin pilotilla, joka ylitti kaikki odotukset.

Tutustu referenssiin

Erilaisia valmennuskokonaisuuksia vuosien saatossa

Hoasille Brik on vuosien saatossa järjestänyt valmennusta esimerkiksi tiiminvetäjille, projektityön sujuvoittamiseksi henkilöstölle sekä palautteen antamisen tueksi esimiehille.

Tutustu referenssiin