Muutoksen suunnittelu

Millainen muutossuunnitelma palvelee teitä parhaiten?

Muutossuunnitelman laadinnassa kannattaa tarkastella hanketta useammasta eri näkökulmasta. Otamme suunnitelman laadinnassa huomioon organisaation toimintaympäristön, prosessit ja ihmiset, mutta myös taloudellisen ulottuvuuden. Näin muutossuunnitelmasta tulee tasapainoinen ja toteutuskelpoinen.

Toimiva muutossuunnitelma koostuu seuraavista osioista:

  • Tavoite – Mihin muutoksella pyritään?
  • Muutoksen tausta – Miksi muutos on tarpeellinen?
  • Vastuunjako – Kuinka vastuut jaetaan niin, että kaikki tulee tehdyksi?
  • Muutoksen vaiheet ja aikataulu – Millaisia toimenpiteitä ja työkaluja muutos vaatii?
  • Muutoksen seurannasta ja vaikuttavuuden todentamisesta sopiminen – Millä keinoin seuraamme sitä, että muutoksen tavoitteet todella toteutuvat?

Muutoksen johtamisen ammattilaisina, olemme tukena muutosmatkallanne ja autamme valitsemaan oikeat kulkureitit. Emme tyrkytä valmiita muutosmalleja, vaan räätälöimme juuri teille sopivan muutossuunnitelman, omista lähtökohdistanne. Ymmärrämme huolellisen etukäteissuunnittelun merkityksen, mutta myös ketterän kehittämisen periaatteiden arvon. Varmistamme myös, ettei muutos kuormita organisaatiotanne liikaa, sillä laadukkaan toiminnan ja asiakaspalvelun on oltava mahdollista myös muutosmatkan aikana.

jari-salminen
Kaipaatko apua muutoshankkeen läpiviemiseksi? Laita meille viestiä niin jutellaan lisää.

Onko tavoitteiden saavuttaminen hankalaa? Tee itsellesi menestysmalli

Tuntuuko tavoitteiden saavuttaminen mahdottomalta ajatukselta? Menestysmalli selkeyttää sinulle, mihin panostaa ja minkä jättää vähemmälle.

Lue lisää

Tutustu referensseihin

Erilaisia valmennuskokonaisuuksia vuosien saatossa

Brik on pitänyt Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasille vuosien saatossa useita erilaisia koulutuksia eri aiheista. Valmennusta on järjestetty esimerkiksi tiiminvetäjille, projektityön sujuvoittamiseksi henkilöstölle sekä palautteen antamisen tueksi esimiehille.

Tutustu referenssiin

Valmennusta itseohjautuviksi muuttuville tiimeille

Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiomallia. Brik on mukana valmentamassa tiimejä. Muutos alkoi kolmen tiimin pilotilla, joka ylitti kaikki odotukset.

Tutustu referenssiin