Lähtötilanteen kartoitus

Millaisesta tilanteesta ponnistatte liikkeelle?

Ennen muutossuunnitelman laatimista on selvitettävä, mikä organisaationne tilanne on juuri tällä hetkellä. Jos lähtötilanne ei ole selvillä, onnistuneen muutoksen aikaansaaminen on vaikeaa. Lähtötilanteen kartoitusvaiheessa syvennymme tarkastelemaan organisaation tilannetta ja muutostarpeita.

Olennaisia selvitettäviä asioita ovat esimerkiksi:

  • Historia. Millainen matka ja tarina organisaatiollanne on takanaan? Muutoksiin ei lähdetä puhtaalta pöydältä, vaan historia määrittää aina nykytilaa.
  • Kulttuuri.  Mikä tekee teidän organisaatiostanne ainutlaatuisen? Millaista johtamista työyhteisösi kaipaa ja mikä johtoa ja henkilöstöä motivoi?
  • Muutosresurssit. Millaisia henkisiä ja taloudellisia resursseja organisaatiollanne on käytättävissään muutoshankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Millaisia toimialanne näkymät ovat ja millaiset ulkoiset puitteet muutokselle on olemassa?

Lähtötilanteen kartoituksen jälkeen voidaan kiteyttää muutostarve ja sen perustelut siten, että mahdollisimman monet muutoksen eri vaiheiden kanssa tekemisiin joutuvat henkilöt voivat ymmärtää hankkeen arvon ja merkityksen.

Kaipaatko apua muutoshankkeen läpiviemiseksi? Laita meille viestiä niin jutellaan lisää.

Mikä on organisaatiosi tehokkuus tällä hetkellä?

Mikä on organisaationsi todellinen tehokkuus? Mikä on voimavarojen todellinen käyttöaste? Arvioi tehokkuus 3 ulottuvuuden avulla!

Lue lisää

Tutustu referensseihin

Erilaisia valmennuskokonaisuuksia vuosien saatossa

Brik on pitänyt Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasille vuosien saatossa useita erilaisia koulutuksia eri aiheista. Valmennusta on järjestetty esimerkiksi tiiminvetäjille, projektityön sujuvoittamiseksi henkilöstölle sekä palautteen antamisen tueksi esimiehille.

Tutustu referenssiin

Valmennusta itseohjautuviksi muuttuville tiimeille

Karelia-ammattikorkeakoulu aloitti muutoksen kohti itseohjautuvaa tiimiorganisaatiomallia. Brik on mukana valmentamassa tiimejä. Muutos alkoi kolmen tiimin pilotilla, joka ylitti kaikki odotukset.

Tutustu referenssiin