Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
kilpailuetu

Briklabs: Kuinka löydetään organisaatiolle kilpailuetu ja punainen lanka?

Brikin testilaboratorio selvittää, kuinka erilaiset työelämän ilmiöt toimivat käytännössä. Tällä kertaa otimme selvää siitä, kuinka yrityksen toiminnalle löydetään koko porukan voimin yhtenäinen punainen lanka pitkään kestäneen kysyntäpohjaisen tutkinta ja etsiskely -vaiheen jälkeen.

Kevät 2021: Mitä strategia tarkoittaa meille?

Brikin strategiapohdinta alkoi yhteisellä tilaisuudella, jossa keskustelimme siitä, miten ymmärrämme strategia-sanan ja mitä se tarkoittaa meille. Kävi ilmi, että strateginen ajattelu tarkoittaa meille esimerkiksi kehittymiseen tähtäämistä, hyvien kysymysten löytämistä, intuition järjestelmällistä hyödyntämistä ja eri näkökulmien näkemistä voimavarana. Näiden asioiden edellytyksenä on turvallinen ja avoin ilmapiiri.

Alkukesä 2021: Millaisena näemme toimintamme?

Pohdintoja jatkettiin pienryhmissä käydyillä kehityskeskusteluilla, joissa pohdittiin, mihin kunkin pitäisi panostaa tulevaisuudessa. Omat keskustelunsa kävivät niin markkinointi- ja myyntitiimit kuin valmentajatkin. Kaikkia keskusteluja yhdistäväksi tekijäksi nousi ajatus siitä, että Brikin toiminta on melko hajanaista – tekeillä oli jatkuvasti paljon kaikenlaista. Vaikka tämä on myös rikkaus, jatkuva venyminen oli alkanut tuntumaan itse kullakin. Nyt, kun olimme kasanneet kokoon laaja-alaisesti näkemyksiä ja osaamista, löytäisimmekö punaisen langan, johon keskittyä?

Loppukesä 2021: Mikä meidän tehtävämme on?

Lähdimme tavoittelemaan punaista lankaa seuraavassa koko porukan yhteisessä tilaisuudessa. Keskustelimme siitä, miksi Brik on olemassa, mihin haluamme keskittyä, mitä työtä teemme asiakkaiden puolesta ja miksi se on merkittävää. Vastaukset kysymyksiin olivat laajoja, ja ihmiset kuvasivat samoja asioita hyvin eri sanoin. Vielä tässä tilaisuudessa punaista lankaa ei löytynyt, vaan totesimme tarvitsevamme jonkin järjestelmällisemmän lähestymistavan asian perkaamiseen ja fokuksen löytämiseen.

Syksy 2021: Kilpailuetu avuksi

Alkoi sopivan lähestymistavan etsintä, ja se tuotti aluksi paljon päänvaivaa. Millä keinolla löytäisimme selkeän, yhteisen näkemyksen siitä, mitä työtä haluamme tehdä asiakkaidemme puolesta? Otin pohdinnasta vastuun ja kävin läpi lukuisia viitekehyksiä. Lopulta niiden joukosta löytyi tilanteeseemme sopiva: kilpailuetu. Kilpailuedun näkökulma tuntui tilanteeseen sopivalta ja auttaisi tuomaan keskusteluun konkretiaa.

Alkutalvi 2021: Mistä kilpailuetu löytyy?

Seuraavassa koko tiimin yhteisessä strategiatilaisuudessa lähdimme avaamaan sitä, mitä kilpailuetu tarkoittaa ja millaisia eri kilpailuetuja on olemassa. Kilpailuetua etsittäessä täytyy ymmärtää, mitkä asiakkaiden tarpeet ovat ja mitä on se lisäarvo, jota heille tuotetaan. Asiakkaiden tarpeista täytyy tietysti kysyä asiakkailta, joten päätimme tehdä asiakaskyselyn. Keskusteluissamme päädyimme myös siihen, että oma kilpailuetumme löytyy todennäköisimmin omasta porukastamme, jokaisen osaamisesta ja siitä, kuinka osaamista yhdistellään. Kilpailuetumme on siis resurssilähtöinen.

Talvi 2022: Pohdintaa ja selvitystyötä riittää

Jatkoimme kilpailuetu-pohdintaamme useammassa yhteisessä tilaisuudessa, joiden fasilitointiin sain avuksi valmentajakollegani Anninan. Howspace-alusta välitehtävineen tuki tiimimme yhteisiä pohdintoja. Pohdimme esimerkiksi VRIO-mallin avulla, kuinka resurssejamme voisi yhdistää uudella tavalla. Malli auttoi meitä tarkastelemaan asioita riittävän kriittisesti, jolloin keskustelun rajaaminen helpottui huomattavasti. Teimme myös asiakaskyselyn, jossa oli omat kysymysosionsa niin asiakkaillemme, heille, jotka eivät ole kuullet meistä kuin heillekin, jotka ovat kuulleet meistä, mutta eivät ole käyttäneet palveluitamme.

Kevät 2022: Punainen lanka löytyy

Peilasimme keskustelujemme ja asiakaskyselyn tuloksia toisiinsa. Niiden pohjalta löysimme vihdoin toiminnallemme punaisen langan, jonka etsintä oli alkanut vuosi takaperin: osaamisemme ydin on lähijohtamisen kehittäminen – ja siihen kukin meistä myös mieluiten keskittyy. Lähijohtamisella tarkoitamme sitä työtä, mitä esihenkilöt ja tiiminvetäjät arjessaan tekevät; ihmisten johtamista yhteisiä tavoitteita kohti.

Punaisen langan löytyminen aiheutti paljon keskustelua siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa toiminnallemme ja millaisia muutoksia vaatii esimerkiksi koulutustarjonnallemme, kotisivuillemme ja markkinoinnillemme. Seuraavaksi kirjasimmekin tarvittavat toimenpiteet kehitysprojekteiksi ja sovimme siitä, kuka vastaa mistäkin.

Punaisen langan löytäminen ei ollut helppoa. Se vaati paljon aikaa ja ajatustyötä. Prosessi oli kuitenkin toimiva: Lopputulos oli aidosti yhteisen pohdinnan tulos eikä kenenkään oma agenda tai päätös. Määrittelimme yhdessä, mikä meidän juttumme on.

Tommi Lindholm
Yritysvalmentaja
KTM Tommi Lindholm kouluttaa laajasti lähijohtamisen eri osa-alueita ja on erikoistunut tekoälysovellutusten hyödyntämiseen johtamistyössä. Teknologia on ollut aina lähellä Tommin sydäntä, mistä myös innostus tekoälyn kehityksen seurantaan on lähtenyt. Tommin kaiken valmentamisen taustalla vaikuttaa tutkijan syvällinen ymmärrys organisaatioiden toiminnasta ja ihmisten käyttäytymisestä.
Lue lisää
Uuden esimiehen kirja
Kirjat
Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle
Lue lisää
Aiheesta lisää
Briklabs: Oman osaamisen kehittäminen työajalla
Mitä tapahtuu, kun työviikostaan saa käyttää yhden päivän oman osaamisensa kehittämiseen?
Lue artikkeli
osaaminen näkyviin
Vapaa työaika - Kuinka se toimii ja mitä pitää ottaa huomioon?
Lue artikkeli