Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
impact-on-nyt-brik

Impact on nyt Brik!

Leppeiden kesätuulien vaihtuessa suhiseviin syysilmoihin, on taas aika reivata purjeet ja suunnata kohti uusia ulapoita. Sanotaan, että talouden myötätuuli on taas hiipumassa. Saa nähdä. Myrskyä ja mylvintää on ainakin tiedossa ja menestyksen tavoittelu on taas vähän haastavampaa. Tarvitaan uusia ideoita, reagointitaitoa, voitontahtoa ja vahvaa uskoa omiin kykyihin. Organisaation piilevät resurssit kannattaa viimeistään nyt valjastaa hyötykäyttöön.

Meidän osaltamme kesä on ollut suuren muutoksen aikaa. Vanhoja ”totuuksia” on pöllytetty ja ajatuksia tuuletettu oikein kunnolla. Myös yritysvalmennuksen perusteita on mielestämme välillä hyvä tuulettaa. Uudistumisen valmentaminen vaatii myös jatkuvaa oman toiminnan tarkastelua. Meillä tämä tarkoittaa erityisesti kokonaisuuksien ymmärtämisen vahvistamista. Uskomme, että kokonaisuuksien hallinta nousee tässä ajassa entistä tärkeämmäksi kehityskohteeksi kaikilla organisaatiotasoilla. Käytännönläheisyyttä ja ratkaisujen käyttökelpoisuutta unohtamatta.

Uusien tuulien tunnusmerkkinä halusimme vaihtaa myös nimemme. Impact on nyt Brik. Nimenmuutos kuvaa valmennusfilosofiamme ja palvelutarjontamme uudistumista. Brik kuvaa sitä, että menestyvä liiketoiminta koostuu lukemattomista pienistä ”tiilistä”, joista muodostuu toimiva kokonaisuus. Jokaisen tiilen on oltava ehjä ja tasalaatuinen, mutta vasta yhdessä niistä muodostuu hienoja rakennelmia. Tarjoamme toki jatkossakin käytännönläheisiä täsmäkoulutuksia yksittäisten osa-alueiden kehittämisen tueksi. Mutta pelkkä tiilien latominen päällekkäin ei yksin riitä, vaan menestys vaatii myös selkeää näkemystä siitä kokonaisuudesta, jota olemme rakentamassa. Jatkossa laajennamme tarjontaamme strategisen johtamisen konsultoinnin ja monipuolisten organisaation kehitysohjelmien osalta. Samalla pyrimme entistä paremmin varmistamaan, että yksittäisten osa- alueiden kehittämisessä huomioidaan aina myös liiketoiminnan kokonaisuus ja strategia.

Lähestymistapaamme voidaan kutsua holistiseksi valmennusotteeksi. Holistisuus edellyttää kaikkien liiketoiminnan keskeisten näkökulmien ymmärtämistä. Juuri osaamisen laaja-alaisuudesta kumpuaa vahvuutemme ja erityislaatumme valmentajina. Valmennustemme holistisuus tarkoittaa myös sitä, että huomioimme kaikissa vaiheissa sekä asiasisällön (management ja projektointi) että ihmiset (käyttöönotto, muutosvastarinnan työstäminen ja motivaation vahvistaminen). Aivan kuten menestyvän yrityksen johdonkin on tehtävä. Valmennamme johtoryhmiä strategiatyössä sekä esimiehiä ja tiimejä strategian toteutuksessa. Kehitämme myyntiä ja asiakaspalvelua eri näkökulmista. Lisäksi tarjoamme yritystalouden ja laskentatoimen valmennusta johdolle, esimiehille ja asiantuntijoille. Yhdistämällä näiden alojen syväosaamisen, pystymme auttamaan asiakkaitamme ratkaisemaan liiketoimintansa moninaisia haasteita entistä tehokkaammin.

Uskomme, että holistinen valmennusote tuottaa todellista lisäarvoa. Monet yritykset ovat huomanneet, että asioiden kehittäminen pieninä erillisinä projekteina aiheuttaa vaikeuksia uusien ideoiden toimeenpanossa. Reaalimaailmassa kaikki liittyy kiinteästi yhteen. Menestyvä myynti ja ylivertainen asiakaspalvelu ovat mahdollisia vain taitavasti johdetussa organisaatiossa. Toisaalta henkilöstön toimintakyky ja työhyvinvointi ovat paljolti seurausta siitä, että organisaatio pystyy jatkuvasti tuottamaan hyviä asiakaskokemuksia. Myös yritystoiminnan taloudellisten perusteiden ymmärtäminen ja oman työn arviointi kannattavuuden näkökulmasta on entistä tärkeämpää kaikilla organisaatiotasoilla.

Holistinen valmennusotteemme perustuu myönteiseen ajatukseen, että fiksusti johdetussa yrityksessä kaikki osapuolet voittavat. Tyytyväiset asiakkaat tuovat rahaa taloon. Menestyvä yritys pystyy panostamaan toiminnan kehittämiseen ja tarjoamaan henkilöstölleen kehittyvän ja innostavan työyhteisön. Johto ja omistajatkin hymyilevät lempeämmin liiketoiminnan yltäessä tavoitteisiinsa.

Holistinen valmennus edellyttää syvällistä osaamista liiketoiminnan kaikilla keskeisillä osa-alueilla. Uuden valmentajamme Maisan liityttyä iloiseen joukkoomme voimme tarjota entistä laajempaa osaamista myynnin ja asiakaspalvelun sekä johtamisen kehittämisen tueksi. Tarjontaamme onkin tullut yli 10 uutta koulutussisältöä erityisesti myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisen tueksi. Koostamme avointen valmennusten aiheista myös monipuolisia valmennuskokonaisuuksia yrityskohtaisiksi tilauskoulutuksiksi ja koulutusohjelmiksi.

Asiakkaamme kuvaavat valmennuksiamme innostaviksi, käytännönläheisiksi, keskusteleviksi, hyödyllisiksi ja uusia ajatuksia herättäviksi. Tästä palautteesta olemme erityisen ylpeitä. Juuri näin me haluammekin asioiden olevan. Oppiminen on tehokkainta iloisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan valmennuksiimme kokemaan uusia oivalluksen hetkiä yhdessä valmentajiemme ja loistavien asiakkaidemme kanssa!

jari-salminen
Jari Salminen
Hallituksen PJ.
Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.
Lue lisää
uuden-esimiehen-kirja
Kirjat
Uuden esimiehen kirja – Tulevaisuuden johtajalle
Lue lisää
Tutustu näkemyksiimme
Hyvä esimies vai hyvä asiantuntija - Kumpi sinä olet?
Esimiestyön lukuisilla osa-alueilla on mahdollista kehittyä jatkuvasti paremmaksi, mutta täydellisyyden tavoittelulla vain uuvuttaa itsensä.
Lue artikkeli
kuinka kieltäytyä kohteliaasti
Esimiehen vuorovaikutustaidot vaikuttavat tuottavuuteen - Kuinka hallitset perusasiat?
Lue artikkeli