Johta­misen ja esimiestyön erikoi­sam­mat­ti­lehti
vuorovaikutus organisaatiossa

Mistä syntyy toimiva vuorovaikutus organisaatiossa?

Vuorovaikutus on monessa organisaatiossa suurin kompastuskivi. Kommunikaatiota voi parantaa itsetuntemuksella ja erilaisuuden ymmärtämisellä.

Vuorovaikutus on monessa organisaatiossa haastavaa. Myös sen parantaminen on haastavaa.

Siinä tuntuisi olevan aina kehitettävää. Useimmissa HR-kyselyissä viestintä- ja vuorovaikutusmittaristot ovat toistuvasti tasolla ”ihan ok” tai ”ei ihan niin ok”, vaikka muut mittarit olisivatkin plussan puolella. Puutteellinen vuorovaikutus voi kaataa jopa organisaatiomuutoksia. Tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia organisaatiomuutoksista epäonnistuu. Monesti syynä on se, että johtajat puhuvat ja jättävät kuuntelematta, mitä työntekijöillä on sanottavana.

Työturvallisuuslaissa esihenkilön vastuulle on annettu sekä fyysinen että henkinen työturvallisuus. Tämä tarkoittaa niin turva-asusteista ja niiden käyttämisestä huolehtimista, mutta myös työntekijöiden välisten vuorovaikutussuhteiden jatkuvaa parantamista.

Organisaatiossa vuorovaikutus vaikeutuu, jos toisen erilaisuutta ei ymmärrä

Organisaatiossa vuorovaikutus takkuilee herkästi, koska siellä työskentelee usein joukko keskenään hyvin erilaisia ihmisiä. Erilaisilla persoonilla on erilaiset vuorovaikutustavat, jotka eivät välttämättä kohtaa toistensa kanssa ollenkaan. Yhteentörmäykset korostuvat erityisesti juuri työpaikoilla, koska harva voi täysin valita, kenen kanssa työskentelee. Vapaa-aikansa voi sen sijaan viettää kenen kanssa haluaa.

Heikentynyt vuorovaikutus vaikuttaa organisaatiossa negatiivisesti monin tavoin:

Toimiva vuorovaikutus ei ole ensisijaisesti tekniikkaa vaan oikeiden asioiden oivaltamista. Tämä tarkoittaa viestinnän lainalaisuuksien ymmärtämistä ja sen hyväksymistä, että ihmiset ovat aidosti erilaisia tavoissaan vastaanottaa ja käsitellä informaatiota.

Viestintätapa, joka toimii yhden kanssa hyvin, ei toimi toisen kanssa lainkaan. Toiset meistä ovat analyyttisia ja arvostavat rationaalista päätöksentekoa. Toiset turvautuvat intuitioon ja tunteisiin. Kaksi ihmistä ei voi koskaan ymmärtää todellisuutta täysin samalla tavoin – ja ihmisjoukon kasvaessa kasvavat myös erilaiset tulkinnat.

Minun käyttöohje avaa yksilöllisiä vuorovaikutustapoja ja -toiveita

Vastataksemme omalta osaltamme haasteeseen olemme Brikillä kehittäneet Minun käyttöohjeen. Se on työkalu, jonka tarkoituksena on selkeyttää sitä, miten organisaation, tiimin, työporukan tai projektitiimin jäsenet toivovat kanssaan vuorovaikutettavan. Itsen äärelle pysähtyminen ja omien vuorovaikutuksellisten tahtotilojen järjestelmällinen pohdinta on jo itsessään hyödyllistä, vaikka pohdinnan tuloksia et jakaisikaan kenenkään kanssa.

Minun käyttöohje auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa tapaasi toimia vuorovaikutustilanteissa ja odotuksiasi vuorovaikutukselle. Itsetuntemuksen myötä omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen helpottuu. Myös omat rajat on helpompi löytää ja pitää niistä kiinni.

Tiimi- ja työyhteisötasolla avattuna Minun käyttöohje auttaa hahmottamaan työtovereiden erilaisuutta ja syitä väärinymmärrysten ja ristiriitojen taustalla. Erilaisten vuorovaikutustapojen ja -toiveiden sanoittaminen auttaa näkemään erilaisten persoonien tuoman rikkauden ja antaa uusia näkökulmia vuorovaikutuksen kehittämiseen. Mitä enemmän omia ja toisten kommunikointitapoja ymmärtää, sitä hedelmällisemmäksi yhteistyö muuttuu. Tiimin persoonallisuuksien avaaminen laajemminkin kannattaa, sillä jokaisen luontaisten vahvuuksien täysimittainen hyödyntäminen parantaa paitsi yhteistyötä, myös tiimin tulosta.

Lataa Minun käyttöohje täältä!

Tommi Lindholm
Yritysvalmentaja
Tommi on vastannut jo 13 vuoden ajan kouluttajan ja tutkijan roolissa koulutusten kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta Brikin asiakkaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiakkaille erilaisia selvityksiä ja osallistuu kirjojen kirjoittamiseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilin käytössä.
Lue lisää
Ilmoittaudu koulutukseen
Hybridijohtaminen
Kirjat
Hybridijohtaminen
Lue lisää
Aiheesta lisää
Esimiehen vuorovaikutustaidot vaikuttavat tuottavuuteen
Kun haluat saada työntekijöidesi luottamuksen ja johtaa heitä, sinun on osattava viestiä. Muuta keinoa ihmisten johtamiseen ei ole.
Lue artikkeli
motivaatioprofiili
Vuorovaikutus ennustaa johtamisen onnistumista - Osaatko vaikuttaa tunteisiin?
Lue artikkeli