Organisaatiomuutos

1

Lähtötilanteen kartoitus

Missä tilanteessa organisaatiosi on juuri nyt ja mitä kannattaa lähteä muuttamaan?

Lue lisää
2

Muutoksen suunnittelu

Millainen on organisaatiotasi parhaiten palveleva muutossuunnitelma?

Lue lisää
3

Suunnitelman toteutus

Minkälaista tukea voimme tarjota muutoksen toteutuksessa?

Lue lisää
4

Vaikuttavuuden varmistaminen

Miten hyvin muutoksen tavoitteet toteutuivat?

Lue lisää

Miten rakennetaan onnistunut muutoshanke?

Organisaatiomuutoksen ei tarvitse olla vaikeaa, ikävää ja mahdotonta. Parhaimmillaan se on innostavaa, motivoivaa ja opettavaista.

Muutoshankkeisiin lähdetään kuitenkin usein liian kevyin eväin ja esimerkiksi Lean-hankkeista 70 prosenttia epäonnistuu, koska muutos ei kunnolla ankkuroidu osaksi päivittäistä toimintaa, ja ihmiset palaavat muutosprosessin päätyttyä takaisin vanhoihin toimintamalleihinsa. Arviomme mukaan epäonnistuneisiin muutoshankkeisiin hukataan Suomessa ainakin satoja miljoonia vuositasolla. On selvää, että organisaatio, joka pystyy toteuttamaan muutoshankkeensa suunnitelman mukaan, päihittää ne kilpailijansa, jotka eivät osaa johtaa muutoshankkeitaan kunnolla.

Jotta asiat aidosti muuttuisivat, olemme tukena muutosmatkanne kaikissa vaiheissa. Pilvilinnojen maalailun ja kankeiden prosessimallien sijaan uskomme konkretiaan ja yksilöllisiin ratkaisuihin.

Haastavakin organisaatiomuutos on mahdollinen. Se vaatii kuitenkin:

  • Muutoksen toteutumisen kannalta keskeisten asioiden tunnistamista ja huomioimista muutosmatkan kaikissa vaiheissa
  • Organisaation historian ja omien ainutlaatuisten lähtökohtien huomioimista muutoksen suunnittelussa
  • Asioiden, systeemien ja ihmisten tasapuolista huomioimista
  • Riittävän muutosenergian luomista muutoskitkan voittamiseksi
  • Jokainen muutos vaati organisaation johdon sitoutumista hankkeen alusta loppuun asti. Jos jonkin on tarkoitus muuttua, myös johdon on oltava valmis haastamaan omia toimintatapojaan.

Lähdemme liikkeelle perusasioista. Jos ne eivät ole kunnossa, miten muutkaan asiat voisivat olla? Mikään organisaatio ei ole identtinen jonkin toisen kanssa, joten sitä on turha tunkea yhdenmukaisiin kaavioihin ja malleihin. Pinnallisten prosessikuvausten sijaan on selvitettävä, miten työyhteisö todella toimii. Mitkä ovat sen vahvuudet ja mitkä tekijät on otettava huomioon hanketta suunniteltaessa? Otamme huomioon myös ihmiset prosessien takana – heidän persoonansa, tarpeensa ja motivaatiotekijänsä – ja siksi osaamme innostaa heidät mukaan muutokseen. Mitä syvällisemmin tunnemme organisaation lähtökohdat, sen turvallisemmin mielin voimme lähteä muutosmatkalle.

Ostajan opas – Kuinka valitset oikean koulutuksen?

Lataa ilmainen opas

Artikkeleita aiheesta

Onnistunut organisaatiomuutos – Oman muutospolun löytäminen
Muutosjohtaminen kuuluu esimiehen arkeen – Osaatko käsitellä muutosvastarintaa?